X
X

Formularz zg?oszniowy

Projekt rozpocz?? si? 13 listopada br. Jest realizowany we wspó?pracy z PWC i wspierany przez Komisj? Europejsk?. Jego celem jest upowszechnienie elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym.

Technologia BIM (Building Information Modeling) opiera si? na elektronicznym zapisie pe?nej wiedzy i danych dotycz?cych obiektu budowlanego, w celu ich u?ycia przy projektowaniu, budowie i pó?niejszym u?ytkowaniu obiektu.

Projekt ma szans? sta? si? du?ym krokiem w kierunku upowszechnienia wykorzystania elementów technologii BIM w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

G?ównymi celami projektu s?:

- zdefiniowanie procesów, w których mo?liwe jest korzystanie z technologii BIM w projektach publicznych,
- opracowanie niezb?dnych standardów i dokumentów mo?liwych do wykorzystania w projekcie pilota?owym wykorzystuj?cym BIM,
- poprawa wydajno?ci systemu zamówień publicznych w kontek?cie mo?liwo?ci wykorzystania technologii BIM przy zamówieniach.

Cz??ci? procesu konsultacji b?d? spotkania z zainteresowanymi stronami: inwestorami, jednostkami publicznymi, projektantami, generalnymi wykonawcami.

Jesieni? przysz?ego roku planowane jest wydanie raportu podsumowuj?cego osi?gni?te cele projektu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej za po?rednictwem Programu Wspierania Reform Strukturalnych i wdra?any we wspó?pracy z Komisj? Europejsk?.

?ród?o: www.gov.pl

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 邢台县| 台山市| 黑山县| 永安市| 托克托县| 道真| 平南县| 大洼县| 抚州市| 景谷| 德惠市| 马山县| 漾濞| 桑日县| 古交市| 沭阳县| 樟树市| 孝昌县| 罗定市| 赤水市| 龙陵县| 台江县| 德格县| 秭归县| 监利县| 兴安盟| 兴安县| 巨鹿县| 衡阳市| 葫芦岛市| 石首市| 天峻县| 都昌县| 大兴区| 张家界市| 大港区| 夏邑县| 紫阳县| 安西县| 赞皇县| 台东县|