X

U naszych laureatów

X

Formularz zg?oszniowy

 • 1-slajdy_OPBud19c.jpg
 • 2-slajdy_OPBud30.jpg
 • 3-slajdy_galaOPB-2.jpg

Laureaci o konkursie

Zobacz wi?cej wywiadów

Or?y Polskiego Budownictwa
najbardziej presti?owa nagroda w bran?y budowlanej

 • podnosi presti? i wzbudza
  zaufanie w oczach partnerów
 • pomaga w pozyskiwaniu nowych
  kontrahentów, inwestorów
 • ?wiadczy o innowacyjno?ci
  w zarz?dzaniu
statuetka opb 2019
 • pomaga zaistnie? na rynkach
  mi?dzynarodowych
 • jest synonimem twojego sukcesu
  umacnia pozycj? na rynku
 • rozszerza spojrzenie
  na w?asne mo?liwo?ci
 

I TY ODKRYJ POZYTYWN? SI??
OR?A POLSKIEGO BUDOWNICTWA
DLA SWOJEJ MARKI

fina? 12 edycji KONKURSU - 14 czerwca 2019 - zapraszamy

Ogólnopolski Konkurs "Or?y Polskiego Budownictwa" ju? od 12 lat zgodnie ze swoj? misj? nagradza, a przede wszystkim promuje te przedsi?biorstwa, które tworz? budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowi? wzór dobrego zarz?dzania na polskim rynku budowlanym. Nagrodzeni w dotychczasowych edycjach przyznaj?, ?e w?a?nie Nagroda Orze? Polskiego Budownictwa skutecznie u?atwia im pozyskiwanie nowych kontrahentów, umacnia ich wizerunek, a ich mark? czyni bardziej wiarygodn? i rozpoznawaln?.

Procedury zg?oszeniowe

procedury
JESTE?MY Z WAMI JU? 12 LAT!
PRZEZ TEN CZAS NAGRODY PRZYZNANE NASZYM LAUREATOM OZNACZAJ?:

synonim sukcesu

SYNONIM

sukcesu i rozwoju

prestiz umacniajacy

Presti?

buduj?cy si?? marki oraz umacniaj?cy jej pozycj? na rynku

potwierdzenie atrakcyjnosci

Potwierdzenie

jako?ci produktów i us?ug

szacunek

Szacunek

w?ród kontrahentów i klientów

narzedzie

Narz?dzie

budowania zaufania spo?ecznego oraz przewagi konkurencyjnej

uchonorowanie

Uhonorowanie

wysi?ków w?a?cicieli, zarz?du oraz pracowników za codzienny wk?ad pracy, wytrwa?o?? i zmaganie si? z problemami

wyraz podziekowania

Podzi?kowanie

za wk?ad pracy i sukces wszystkich, którzy si? do niego przyczynili

sposob na promocje

Sposób

na skuteczn? promocj?, wyeksponowanie walorów
i potencja?u Laureata

uczciwosc

Uczciwo??

wobec klientów, kontrahentów i pracowników

wiarygodnosc otoczenia

Wiarygodno??

jako pracodawcy, partnera biznesowego

symbol profes

Symbol

profesjonalizmu, rzetelno?ci i odpowiedzialno?ci

pomoc2

POMOC

w dotarciu do nowych rynków

Skontaktuj si? z nami

Telefon

tel./fax (22) 609 18 10
tel.: (22) 609 20 69

Adres

Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców
i Pracodawców Przedsi?biorcy.pl


ul. Wilcza 72/8
00-670 Warszawa

ADRES KORESPONDENCYJNY
Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców
i Pracodawców Przedsi?biorcy.pl

ul. Popas 7
02-196 Warszawa

 

5+6=


UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车
西安市| 筠连县| 鲁甸县| 县级市| 长海县| 江口县| 克什克腾旗| 赫章县| 剑阁县| 禄丰县| 大埔区| 建昌县| 兴国县| 斗六市| 泰来县| 嵊泗县| 山东省| 夏津县| 黄梅县| 望奎县| 白水县| 和平县| 鹤峰县| 黄陵县| 贵溪市| 江川县| 将乐县| 和田县| 高安市| 东莞市| 山阳县| 河北省| 黄浦区| 洞头县| 北碚区| 成都市| 元江| 报价| 青海省| 榆林市| 延津县|