X
X

Formularz zg?oszniowy

Statuetka Orze? Polskiego Budownictwa

Orze? Polskiego Budownictwa wyjatkowa i unikalna Nagroda, które jest jedn? z najbardziej rozpoznawalnych nagród w bran?y. Od dziesi?ciu lat synonim sukcesu i symbol najwy?szej jako?ci w budownictwie. Przynawana tym które tworz? budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowi? wzór dobrego zarz?dzania na polskim rynku budowlanym.Jak pisz? sami Laureaci ta nagroda daje im: • presti? w oczach konkurencji
 • zaufanie partnerów i klientów
 • kreowanie pozytywnego wizerunku oraz opinii
 • mo?liwo?? efektywnej promocji
 • spojrzenie na w?asne mo?liwo?ci
 • umacnianie pozycji na rynku
opb logo 2019 300statuetka opb 2019
 

Nagroda specjalna

opb 30 lecia

logo orzel bud 30lecia
Orze? Budownictwa 30-lecia Wolno?ci RP to niepowtarzalny wyró?nik dla Twojej Marki. To manifestacja Twojej to?samo?ci maj?ca na celu odró?nienie Ci? od rynkowych konkurentów.

Nagroda ta jest wyrazem kompetencji i mo?liwo?ci, która ma uzasadni? biznesowe aspiracje i podkre?li? Twoj? przewag? konkurencyjn?.

 

Dyplom Laureata

Wszystkie pozytywnie ocenione podmioty otrzymuj? Dyplom Laureata, który:

 • potwierdza rzetelno?? i profesjonalizm dzia?ań
 • pomaga w pozyskiwaniu nowych kontrahentów, inwestorów
 • ?wiadczy o innowacyjno?ci w zarz?dzaniu
 • potwierdza wysok? jako?? oferowanych towarów i us?ug
nagroda dyplom2019
 

Almanach

nagroda almanach
Ksi?ga Laureatów Konkursów to niezwykle istotne narz?dzie marketingowe pozwalaj?ce promowa? nagrodzone przedsi?biorstwa i samorz?dy. Na ?amach Ksi?gi firmy mog? zaprezentowa? swoje produkty i us?ugi, natomiast samorz?dom daje mo?liwo?? przedstawienia swoich walorów - niezwykle istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora, przedsi?biorcy i mieszkańca.


Publikacja ukazuje si? w nak?adzie 20 000 egzemplarzy i rozpowszechniona jest m.in. w?ród:

 • administracji rz?dowej i samorz?dowej
 • najwi?kszych firm w Polsce
 • podczas targów i spotkań bran?owych
 

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 广元市| 凤冈县| 城固县| 垫江县| 日照市| 河津市| 靖远县| 宁强县| 潞城市| 工布江达县| 邵东县| 大城县| 南澳县| 喜德县| 灵寿县| 缙云县| 芦溪县| 红安县| 阳东县| 连云港市| 天峻县| 沽源县| 顺平县| 开远市| 株洲县| 镇坪县| 信丰县| 东光县| 蕲春县| 天气| 蓬莱市| 巨鹿县| 鸡西市| 龙里县| 康平县| 丹棱县| 馆陶县| 尚义县| 叶城县| 富民县| 浦江县|