X
X

Formularz zg?oszniowy

Organizator g?ówny


Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców i Pracodawców – Przedsi?biorcy.pl jest organizacj? reprezentuj?c? interesy pracodawców w Polsce, powo?an? na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsi?biorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec zwi?zków zawodowych, organów w?adzy i administracji publicznej.

Misj? Przedsi?biorców.pl jest zapewnienie polskim przedsi?biorcom jak najlepszych warunków sprzyjaj?cych ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promuj?cych polskie marki, tym samym aktywnie wspiera? polsk? gospodark?.

Federacja chce mie? kluczowy wp?yw na tworzenie korzystnych warunków prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i wierzy, ?e dzi?ki swojej pracy oraz zaanga?owaniu zrzeszonych podmiotów stworzy siln? organizacj? maj?c? wp?yw na kszta?towanie nowoczesnego ?rodowiska pracy.

Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców i Pracodawców – Przedsi?biorcy.pl
ul Wilcza 72/8
00-670 Warszawa
tel./fax (22) 609 18 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi JavaScript.
www.przedsiebiorcy.pl

Partner

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys?u i Us?ug zosta?o za?o?one przez grup? przedsi?biorców z Warszawy i Mazowsza, którzy maj? wieloletnie do?wiadczenia w dzia?alno?ci spo?ecznej wspieraj?cej rozwój regionu mazowieckiego. Jest organizacj? pracodawców, samorz?dn? i niezale?n? od organów administracji państwowej, samorz?du terytorialnego oraz innych organizacji. U podstaw za?o?enia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemys?u i Us?ug le?? wiedza, wieloletnie do?wiadczenia, oraz rozleg?a praktyka w dzia?alno?ci gospodarczej, samorz?dowej i spo?ecznej za?o?ycieli.

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemys?u i Us?ug
ul. Popas 7,
02-196 Warszawa
tel./fax (22) 609 20 69
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi JavaScript.
www.mzhpiu.pl

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 永登县| 通山县| 伊春市| 汶上县| 韶关市| 申扎县| 江川县| 龙口市| 鄂托克前旗| 奈曼旗| 日土县| 松滋市| 额济纳旗| 图木舒克市| 沙坪坝区| 崇信县| 伊春市| 大宁县| 商丘市| 龙里县| 柏乡县| 交城县| 华池县| 三江| 台南县| 稷山县| 云南省| 华容县| 广昌县| 泰宁县| 深州市| 玉树县| 北碚区| 东光县| 信阳市| 平塘县| 积石山| 红原县| 咸阳市| 雷山县| 南丹县|