X
X

Formularz zg?oszniowy

Okno Excellent Line 76 MD to produkt o najwy?szej jako?ci. Wyprodukowany w oparciu o profil klasy A – Veka Softline 76, stawiaj?c na istniej?ce wymagania produkcyjne, bezpieczeństwa i ekonomiczno?ci. Excellent Line 76 MD stanowi doskona?y pomost pomi?dzy systemem 82 mm i 70 mm.

 

Szklenie skorelowane ze stylistyk? okna:

- pakiet trzyszybowy do grubo?ci 48 mm

- g??boko?? osadzenia szk?a – 20 mm

- ujednolicona wysoko?? listew (25 mm.) dla okien sta?ych i skrzyde?

- wyrównany wygl?d uszczelki skrzyd?a i listwy przyszybowej patrz?c od wewn?trz

- poprawa optyki okna przez zastosowanie nowych uszczelek, widoczne dla oka s? jedynie kolor uszczelki i kolor ramki mi?dzyszybowej, elementy profili PVC nie s? w tym zakresie widoczne

grafika.jpg

 

Technologia, która sprzyja doskona?o?ci.

Wy?mienite parametry techniczne i mechaniczne s? efektem wkomponowania stalowego wzmocnienia w ramie, które zosta?o wykonane z zamkni?tego profilu 30 x 30 mm. Przek?ada si? to bezpo?rednio na konstrukcyjne wzmocnienie okna. W wymiarze praktycznym tego typu rozwi?zanie zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo.

excellent-line-76md-alu.jpg

 

Precyzja i praktyczno??

Excellent Line 76 charakteryzuje wysoki standard wizualny oraz techniczny. Nowoczesny design nadaje produktowi pragmatyzmu oraz idealnie komponuje si? w ró?nych aran?acjach przestrzennych domu.

To produkt, który spe?nia oczekiwania Klientów, dla których ergonomia, u?yteczno?? oraz walory estetyczne odgrywaj? istotn? rol? przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Dom bowiem jest miejscem, które ma by? bezpieczne, przyjazne i komfortowe.
Excellent Line 76 spe?nia wszystkie kryteria, które zwi?zane s? z bezpieczeństwem i zadowoleniem z dokonanego wyboru.

 

Maestria na ka?dym etapie tworzenia

 • Excellent Line 76 MD charakteryzuje wspó?czynnik przenikania ciep?a U 1,1
 • listwy przyszybowe s? zlicowane z profilami ramy, skrzyd?a i s?upka.
 • system o g??boko?ci zabudowy wynosz?cej 76 mm
 • kombisystem AD i MD na tej samej platformie: AD 1,2 W/(m2K) MD 1,1 W/(m2K),
 • profil 5-komorowy
 • wysoko?? listwy przyszybowej 25 mm
 • wysoko?? przekroju 122 mm
 • wprowadzony system wzmocnień i uszczelnień
 • precyzyjnie przemy?lany system listew ze skokiem co 2 mm. dla lepszego zastosowanie szyb specjalnych
 • wzmocnienie przy u?yciu stali
 • zarówno dla procesu renowacji jak i dla nowego budownictwa

 

Zapraszamy: www.petecki.eu 

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 睢宁县| 桓台县| 扎兰屯市| 宁强县| 吉隆县| 南江县| 尉氏县| 彩票| 弋阳县| 临汾市| 蒙自县| 顺平县| 江安县| 文化| 庆元县| 九龙坡区| 佛学| 化德县| 怀宁县| 宾阳县| 新营市| 泰宁县| 周宁县| 云霄县| 晋州市| 赞皇县| 竹山县| 永修县| 房产| 兴国县| 津南区| 清涧县| 乌兰浩特市| 平顺县| 周至县| 西丰县| 炎陵县| 通道| 桓仁| 金沙县| 宝兴县|