X
X

Formularz zg?oszniowy

Spectral jest innowacyjn? struktur? powierzchni profili okiennych. Stanowi po??czenie nowoczesno?ci, wysokiego standardu oraz elegancji. To produkt, którego jako?? stanowi fenomen na rynku bran?owym.

 

PETECKI SPECTRAL to produkt, który dzi?ki zastosowaniu nowatorskiej technologii uzyska? ponadprzeci?tne walory techniczne oraz niesamowite efekty wizualne. Jest ekskluzywny poprzez parametry, które go charakteryzuj? takie jak wysoka odporno?? na dzia?anie czynników atmosferycznych, zarysowania, plamy, przy jednoczesnym zachowaniu niezwyk?ej delikatno?ci w dotyku. future-line-82-spectralAntracyt-front.jpg

Na pocz?tku by?a idea

PETECKI SPECTRAL to rezultat doskona?ego projektowania, w którym kreatywno?? oraz wyj?cie poza schematy my?lowe by?y kluczowe do stworzenia produktu doskona?ego. Takim jest niew?tpliwie proponowany przez nas produkt.  Jako??  i elegancja, od pocz?tków istnienia Grupy PETECKI stanowi bowiem priorytet firmy. To produkt, który bez w?tpienia zawy?y? poziom pod k?tem technologicznym i stanowi wyznacznik w realizacji kolejnych celów firmy.

INNOWACJA I KLASYKA – DUET IDEALNY

Produkt, który Państwu oferujemy jest  unikatowy, ze wzgl?du na ultramatowe wykończenie powierzchni. Proponowane warianty kolorystyczne zaskakuj? wygl?dem oraz estetyk?. Na chwil? obecn? SPECTRAL dost?pny jest w dwóch odcieniach szaro?ci, poniewa? jest to kolor, który cechuje klasyka i ponadczasowo??. Stosowany jest w ró?nych aran?acjach przestrzennych, poniewa? jest zawsze trendy. Wykorzystuje si? go we wn?trzach jak równie? na du?ych powierzchniach zewn?trznych. Odcienie szaro?ci nadaj? szyk, który nigdy si? nie starzeje. Nasza oferta skierowana jest do klientów, dla których nowoczesno??, wysokie standardy oraz elegancja odgrywaj? niebagateln? rol? w wyborze produktu. 

Zalety techniczne oraz wizerunkowe, czyli dlaczego warto zainwestowa? w SPECTRAL:

SPECTRAL to nowa technologia zastosowana w pokrywaniu powierzchni profili okiennych, któr? wyró?nia szereg parametrów. Jednym z innowacyjnych zastosowań  jest stworzenie struktury, któr? cechuje aksamitno?? w dotyku. Produkt posiada równie? inne walory, które wp?ywaj? na jego wysok? jako??:

  • wysokiej jako?ci powierzchnia
  • matowe wykończenie, które uszlachetnia produkt
  • aksamitno?? w dotyku
  • elegancja
  • charakter ekskluzywny produktu
  • nietuzinkowe odcienie zastosowanej kolorystyki
  • wysoka odporno?? na czynniki zewn?trzne
  • wysoka odporno?? na zarysowania
  • odporno?? na plamy, ?lady po dotyku i inne zanieczyszczenia
  • ?atwo?? czyszczenia i piel?gnacji ze wzgl?du na jednolit?, g?adk? struktur?

 

 SPECTRAL spe?nia oczekiwania spectral_slider.jpg

Jak ka?dy produkt sygnowany znakiem PETECKI, profile SPECTRAL równie? przesz?y szereg testów, sprawdzaj?cych ich jako??. Dokonano wielu symulacji maj?cych okre?li? ich parametry zgodnie z wyznaczonymi wska?nikami: odporno?? na promieniowanie UV, wilgotno?? czy te? temperatur?. Produkt wypad? znakomicie, co nie by?o du?ym zaskoczeniem bior?c pod uwag? rodzaj asortymentu. Dodatkowym atutem jest wysoka odporno?? na tarcie, co pozwoli unikn?? jakichkolwiek zarysowań oraz du?a odporno?? na zabrudzenia, nazywana efektem anti-graffiti.

 

 

future-line-82-spectralPlatyna-front.jpg

Jako??, u?yteczno?? i satysfakcja

Wysokiej klasy produkt, jakim jest SPECTRAL zadowoli najbardziej wymagaj?cego klienta. Dba?o?? o detale na ka?dym etapie tworzenia sprawi?a, ?e sta? si? po??danym nabytkiem przy dokonywaniu zamówień. Jako??, standardy estetyczne oraz zastosowana technologia powoduj?, ?e SPECTRAL intryguje, zaspokajaj?c jednocze?nie najbardziej wyrafinowane gusta odbiorców.

 

 

Zapraszamy : www.petecki.eu 

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 翁源县| 锡林郭勒盟| 海晏县| 神木县| 安龙县| 西平县| 阿荣旗| 轮台县| 东宁县| 水富县| 隆化县| 南宁市| 陇川县| 文山县| 华坪县| 和平县| 湄潭县| 瑞丽市| 康定县| 博白县| 连城县| 如东县| 镇赉县| 济阳县| 宣恩县| 诏安县| 张北县| 尼玛县| 曲周县| 日喀则市| 青海省| 固镇县| 晋宁县| 九台市| 沐川县| 宁晋县| 阳城县| 融水| 富宁县| 乐陵市| 临安市|